Balatoni horgászrend

BALATONI HORGÁSZREND

Érvényes:

2024. január 10-től

valamennyi, a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre [Balaton és vízrendszere, valamint Kis-Balaton I. sz. tározó]

A Balatonon és vízrendszerén a halgazdálkodásra jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.). A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól. A Horgászrend teljes szövege a www.balatonihal.hu oldalon olvasható, az egyes területi jegyekhez ún. horgászrendi kivonatot (HRK) mellékeltünk, amelyen csak az adott jegyet váltó horgászra vonatkozó horgászrendi pontokat tüntettük fel. Emiatt a sorszámozás a HRK II. fejezetében nem folyamatos, valamint a VI. és VIII. fejezetek csak az egységes helyi horgászrendben olvashatóak.

 

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Balatoni Horgászrend szabályait. 

2. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, de az a Balatoni Horgászrend és az Országos Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!

3. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

4. A területi jegy megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel, egyúttal hozzájárult, hogy az adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A területi jegy kizárólag horgászatra jogosít! 

5. Kérjük, ha szabálytalanságot tapasztal, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

halőri bejelentő SMS: 06 30 3503333 e-mail: halorzes@balatonihal.hu

A bejelentő névtelenségét garantáljuk!

6. A Balaton vízgyűjtőjén haljelöléses vizsgálatok folynak. Amennyiben jelölt halat fog, kérjük, hogy küldje meg címünkre a hal tömegét és testhosszát, a fogás helyét és idejét, valamint a jelet. E-mail-es adatküldés esetén a jelről és a halról készült fénykép is elegendő, ha a jelen lévő sorszám a fotón olvasható. Az adatküldők jutalomban részesülnek. 

 

II. Speciális horgászrendi előírások

a) Az egyes jegytípusokhoz kapcsolódó jogosultságok

 

7. Az általános horgászjegy a Balaton egész területén feljogosít a Hajózási Szabályzat szerinti kishajó vagy magasabb kategóriába tartozó (lajstromszámmal rendelkező) vízijárműről való horgászatra, valamint természetesen parti vagy csónakos horgászatra is. A lajstromszámmal nem rendelkező, de az 1500 méteres part menti sávot elhagyó bármely vízijárműben horgászeszközzel tartózkodni vagy horgászni kizárólag általános jegy birtokában szabad. 

8. A csónakos horgászjegy a Balatonon a parttól a víz felé 1500 méter távolságig partról, stégről, vagy lajstromszámmal nem rendelkező vízijárműről jogosít horgászatra.

9. A parti felnőtt horgászjegy partról, stégről (szabadon állóról is) és vízben gázolva jogosít horgászatra. A parti 65 év feletti és az ifi jegyek jogosultsága a csónakos jegyével megegyező. 

10. Az előzőken túl az általános, a csónakos és a parti jegy mindegyike érvényes a Balaton és vízrendszere (víztérkód: 14-002-2-1) alábbi horgászható területeire:

A befolyó vizeken a balatoni torkolattól a következő szakaszokon: 

- a Nyugati-övcsatornán a Határkülvíz-csatorna (Csömendi-árok) betorkollásáig, valamint a Sári- és Cigány-belvízcsatornán a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-övcsatornáig. 

- a Zala-folyón a fenékpusztai vasúti hídig,

- a Hévíz-folyáson a torkolattól a tó duzzasztó műtárgya előtt számított 50 m-es alvízi szelvényig, a Páhoki-csatornán torkolattól a Hévíz folyásig,

- az Egyesített-övcsatornán a bárkázó hídtól a Gyöngyös-patak befolyásáig,

- a Fenyvesi-nyomócsatornán a szivattyúházig,

- a Keleti-Bozót-csatornán a Lengyeltóti és Buzsák közötti út hídjáig,

- a Jamai-patakon a bugaszegi halastó lecsapoló zsilipjéig,

- a Tetves-patakon a balatonlellei halastavak lecsapoló zsilipjéig,

- a Kismetszésen a 70-es főútig,

- a Nagymetszésen a szóládi fahídig,

- a Lesence-, a Kétöles-, a Tapolca-, az Egervíz- és a Burnót-patakon, valamint az Egermalom-csatornán a 71-es főútig

A Határkülvíz-csatornán (Csömendi-árok) a Nyugati-övcsatornába való betorkollástól a Nikla és Csömend közötti út hídjáig, kivéve a Nagybereki Fehér-víz TT területét. 

Továbbá a Kis-Balaton I. számú tározón (víztérkód: 20-019-2-1) a Zalavár és Zalaszabar közötti út mindkét oldalán; a régi Zala-meder keleti partján a Bárándi-patak befolyásától a zalavári híd alatt 50 m-re lévő sorompóig, valamint a Babos-szigeten és a Kányavári-szigeten.

A nevezett horgászható vízterületek, jegyértékesítési helyek és más hasznos információk térképen jelölve megtekinthetők az adatbazis.balatonihal.hu oldalon.

11. A behúzós heti és 72 órás területi jegy feljogosít a Balatonon partról vagy vízben álló stégről történő behúzós horgászatra a jegyhez tartozó mellékletben olvasható Behúzós Horgászrend betartásával. A behúzós területi jegyek hal megtartására nem jogosítanak fel!

12. A kiegészítő 24 órás és 72 órás jegyek megváltásával tulajdonosuk az általános horgászjeggyel elérhető jogosultságra tesz szert, de kizárólag csónakos vagy parti éves jeggyel rendelkező horgászok számára válthatók és azzal együtt érvényesek. A sportcélú éves jegyet váltott horgász fogási kvótáját a megváltott kiegészítő jegy nem befolyásolja.

13. A Kis-Balatonra szóló éves jegy feljogosít a Kis-Balaton I. számú tározó 10. pontban leírt partszakaszain való horgászatra.

14. A Nyugati-övcsatornára szóló éves jegy horgászatra jogosít a Nyugati-övcsatornán a Rákóczi Ferenc utca hídja és a Határkülvíz-csatorna (Csömendi-árok) betorkollása között, valamint a Sári- és Cigány- belvízcsatornán a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-övcsatornáig, továbbá a Határkülvíz-csatornán (Csömendi-árok) a Nyugati-övcsatornába való betorkollástól a Nikla és Csömend közötti út hídjáig, kivéve a Nagybereki Fehér-víz TT területét.  

15. A turista jegyek területi érvényessége a parti jegyekével egyező. Turista jegyet kizárólag turista állami jeggyel rendelkező horgász válthat, illetve a turista állami jeggyel rendelkező horgász számára kizárólag turista területi jegy adható.

16. A felnőttjegyet váltott horgász 2 db horgászbottal horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett őshonos halakból naponta 10 kg-ot foghat.

17. Az ifjúsági- és a turistajegyet váltott horgász 1 db horgászbottal horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett őshonos halakból naponta 5 kg-ot foghat.

18. A gyermekjegyet váltott horgász 1 db horgászbottal tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás, pergetés stb.) horgászhat, melyekkel a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot, a darabszám-korlátozással nem védett őshonos halakból naponta 3 kg-ot foghat. A gyermekjegy parti jegynek minősül, azonban ha a gyermekkel együtt horgászó kísérő felnőtt csónakos, általános, vagy behúzós jeggyel rendelkezik, akkor a gyermekjegyet váltott horgász vele egyező jogosultsággal horgászhat.

19. A horgászkészségek mellett a horgász egyidejűleg 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére. 

20. 24 órás területi jeggyel összesen a törvény által (ifi jegy esetében horgászrend által) egy napra meghatározott darabszám fogható!

21. 72 órás területi jeggyel összesen a törvény által (ifi jegy esetében horgászrend által) három napra meghatározott darabszám fogható, a törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.

 

b) Mennyiségi- és méretkorlátozások, tilalmi idők

 

22. A felnőtt horgász az év során összesen 100 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, amelyből ragadozó hal legfeljebb 60 db, ezen belül az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő legfeljebb 10 db lehet! 

Az ifjúsági horgász az év során összesen 50 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, amelyből ragadozó hal legfeljebb 30 db, ezen belül az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő legfeljebb 4 db lehet!

A gyermek horgász az év során összesen 20 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, amelyből ragadozó hal legfeljebb 10 db, ezen belül az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő legfeljebb 1 db lehet!

A fogási napló pontos vezetése kötelező! A beírt tömeg (kg) értékek pontosságáért a horgász felelős. A beírt és a valós tömeg közötti eltérés esetén a területi jegy bevonásra kerülhet! Az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő kg értékét a beírással egy időben kötelező bekarikázni az éves kvóta egyértelmű nyomon követhetősége érdekében.

23. A Kis-Balatonra és a Nyugati-övcsatornára szóló éves területi jegyekkel az év során összesen 30 db darabszám-korlátozással védett halat szabad megtartani. A kvóta elérésekor további jegy váltására nincs lehetőség!

24. A Kis-Balatonon naponta 1 db darabszám-korlátozás alá tartozó ragadozó hal (1 db balin, vagy 1 db csuka, vagy 1 db harcsa, vagy 1 db süllő, vagy 1 db kősüllő) fogható ki.

25. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: ponty: 35 cm, süllő: 35 cm, balin: 45 cm, csuka: 45 cm.

26. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt darabszám-korlátozástól eltérően balinból naponta 1 db tartható meg.

27. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb pontyot megtartani tilos! Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

28. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

29. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

30. A sügér legkisebb kifogható mérete 15 cm, melyből naponta összesen 2 kg tartható meg. (A sügér az éves 100 db-os kvótába nem, de a naponta fogható 10 kg egyéb halba beleszámít.) 

31. A Balatonon és vízrendszerén fogott menyhalat megtartani tilos! 

 

A darabszám- és méretkorlátozások, valamint a tilalmi idők táblázata a Balatoni Horgászrend és a 2024. évi naptár szerint aktualizálva

halfaj neve

fajlagos tilalmi időszak

kifogható méret

naponta kifogható mennyiség

egyéb korlátozás

 
 
 

csuka

02. 01 - 04. 30.

legalább 45 cm

3 db

75 cm felett naponta 1 db tartható meg.

 

balin

03. 01 - 04. 30.

legalább 45 cm

1 db

 

 

sügér

03. 01 - 04. 30.

legalább 15 cm

2 kg

   

fogassüllő

03. 01 - 04. 30.

legalább 35 cm

3 db

70 cm felett naponta 1 db tartható meg.

 

kősüllő

03. 01 - 06. 28.

legalább 25 cm

3 db

 

 

garda

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

3 kg

 

 

domolykó

04. 15 - 05. 31.

legalább 25 cm

3 kg

   

jászkeszeg

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

3 kg

 

 

szilvaorrú

keszeg

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

3 kg

 

 

paduc

04. 15 -  05. 31.

legalább 20 cm

3 kg

 

 

márna

04. 15 - 05. 31.

legalább 40 cm

3 db

 

 

ponty

05. 02 - 05. 31.

legalább 35 cm

3 db

70 cm felett minden példányt kötelező visszaengedni.

 

compó

05. 02 - 06. 14.

legalább 25 cm

3 db

 

 

harcsa

05. 02 - 06. 14.

legalább 60 cm

3 db

A harcsa tilalmi ideje minden méretre vonatkozik.

 
 

sebes
pisztráng

10. 02 - 03. 29.

legalább 22 cm

3 db

 

 

menyhal

Egész évben tilos megtartani!

 

c) Időszakos korlátozások

 

32. Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízijárművön, vízben állva stb.) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani tilos! 

(A kukoricát vagy egyéb magvakat, pelleteket utánzó gumi/szilikon/hungarocell csalikat e horgászrendi pont esetében nem tekintjük műcsalinak, tehát használatuk békés halak horgászatához engedélyezett.)

33. Április 1. – április 30. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.), vízi sporteszközről (kajak, kenu stb.) valamint egyéb fürdőeszközről horgászni kizárólag az alábbi korlátozások szerint szabad:

- A parttól, illetve a part menti nádas szélétől számítva az északi part mentén maximum 50 m-es sávban, a déli part mentén maximum 300 m-es sávban engedélyezett a horgászat. Az északi és déli part két találkozási határpontja: Balatonkenesén a Peremartoni HE kikötőjének bejárata (47°02’21,5”N; 18°04’15,9”E), valamint Keszthelyen a Kőolajipari Sporthorgász Egyesület kikötőjének bejárata (46°43'30.1"N 17°14'44.8"E). 

- A horgászat kizárólag 06:00 és 20:00 között engedélyezett. Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik!

- A meghatározott part menti sávon kívül a Balaton nyílt vizén közlekedő vízijárműben horgászathoz használt eszközt tartani tilos!

- A fentiek megszegése kirívó szabályszegésnek minősül, és 5 év területi jegy váltástól való eltiltást vonhat maga után!

- A feloldás nem vonatkozik az alábbi partszakaszokra, amelyek előtt továbbra is kizárólag partról szabad horgászni:

o a Tihanyi-félsziget partvonala mentén, azaz: Balatonfüreden az Aszófői-séd torkolatától (46°55’55,4”N; 17°51’36,1”E) Örvényesen a Bozsai HE kikötőjének bejáratáig (46°54’39,6”N; 17°49’45,2”E)   

o Balatonföldváron a hajókikötő nyugati mólójától (46°51'28.2"N; 17°52'42.3"E) Balatonszárszón az „Irmák nyaraló strandjáig” (46°50'32.6"N; 17°51'15.0"E)

o Fonyódon a hajókikötő nyugati mólójától (46°45'11.0"N 17°33'08.7"E) a Fonyód-Bélatelepi vízkivételi műig (46°44'23.0"N 17°31'36.9"E)

o Balatonberényben a Napfény sétány keleti végétől (46°42'55.8"N 17°20'23.3"E) a fenékpusztai madárgyűrűző állomásig (46°42'49.8"N 17°15'02.6"E)

34. Április 15. és június 15. között a Keleti-bozót-csatornán az M7 autópálya hídtól délre eső (azaz felső) szakaszon általános horgászati tilalom van érvényben. Az említett szakaszon tehát a halgazdálkodási vízterületen és annak partján halfogásra alkalmas eszközzel tartózkodni tilos! 

35. November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.) csak 06:00 és 22:00 között szabad horgászni, az éjszakai horgászat tilos! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti. Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik!

36. A Zalavári Zala-hídtól számított 50 méteren belül kizárólag egy ágú horoggal szabad horgászni, továbbá a pergető horgászmódszer alkalmazása december 1. – április 30. között tilos!

 

d) Horgászmódszerekhez kapcsolódó korlátozások

 

37. A behúzós, behordós horgászmódszer kizárólag behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható a módszer külön fejezetben taglalt szabályozása mellett, amely az említett jegyek mellékleteként és honlapunkon (www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat) olvasható. E szabályozások megsértése a horgászrend megsértésének minősül! Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horog és a horgászbot közötti távolság nem kizárólag a dobás ereje által alakul ki, tehát ha a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű) vagy a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu). 

38. Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik.

39. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.

40. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott, és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.

 

e) Egyéb rendelkezések

 

41. A fogási naplóban kódszámokkal megjelölt halfajok fajonkénti rögzítése a megfelelő kódszám megadásával kötelező.

42. A horgászversenyek idején elrendelt eseti, időszakos horgászati tilalmak betartása kötelező.

43. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a parti horgászhely kivilágítása, valamint a horgászathoz használt vízijármű és horgászstégek minden irányból látható fénnyel történő kivilágítása kötelező. 

44. A sárga bójákkal kijelölt kíméleti területeken belül közlekedni, horgászni tilos! A kijelölt területek listája a www.balatonihal.hu oldalon olvasható.

45. Tilos horgászni a Balatonon az örvényesi strand keleti végétől Tihany felé a Tihanyi Yacht Club partszakaszának nyugati határáig partról vagy kiépített állásról, kivéve a MOHOSZ kiépített kőmólóját. 

46. A szonár (halradar) a teljes év során használható.

47. Az elvesztett jegyek pótlásának szabályai a www.balatonihal.hu oldal vonatkozó menüpontjában olvashatók.

48. A 2013. évi CII. törvény 23/D.§-ban megfogalmazott, a horgászturisztikai szolgáltatók működéséhez szükséges előzetes írásos hozzájárulás megadásának feltételei a www.balatonihal.hu oldal vonatkozó menüpontjában olvashatók. 

 

III. Halvédelmi előírások

 

49. Tilos célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.

50. Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében tilos! Kivételt képeznek ez alól azon harcsázó horgászmódszerek, amelyekhez legalább 15 cm-es élő csalihalat használ a horgász.

51. A visszaengedni kívánt vagy visszaengedni kötelező darabszám-korlátozás alá eső élő hal földre, kőre, betonra fektetése tilos!

52. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása tilos!

53. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

54. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje szigorúan tilos!

55. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.

56. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 6 db süllő) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízijárműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában. A zsákmányt kizárólag addig tarthatja a horgászhelyen vagy a vízijárműben, ameddig ő maga is a helyszínen tartózkodik, de legfeljebb 48 órán át.

57. Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata tilos! 

58. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek: 

a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;

b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

59. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 300 méteres távolságon belül horgászni tilos!

 

IV. Horgászetikai előírások

 

60. A Balaton teljes medre vízi út – hajózásra alkalmas vízterület. Ezt szem előtt tartva a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a vízijármű vezetőjének irányába, amennyiben a felszerelésében, a vízijármű közlekedéséből eredeztethetően bárminemű kára keletkezik. A horgásznak – különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetősége minimalizálható.

61. Minden olyan horgászat során, amikor nagy testű hal (5 kg felett) fogására lehet számítani, kérjük a halmatrac használatát. A halmatrac hiányában fogott és visszaengedni kívánt, vagy visszaengedni kötelező nagy testű halat parti horgászat esetén nedves fűbe vagy nedves textíliára ajánlott fektetni, csónakos horgászat esetén pedig kérjük végig víz fölött a merítő szákban vagy kézben tartani.  

 

V. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

 

62. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni!

63. A horgászzsákmányt a vízparton, vízijárművön feldolgozni tilos! 

64. A helyi kikötőrendek és az egyes partszakaszokon kitáblázott helyi horgászrendek, területhasználati szabályzatok betartása kötelező! Azok megszegése esetén a területi jegy bevonható!

65. Bója, karó elhelyezése a Balaton medrében kizárólag a horgászat ideje alatt engedélyezett, a horgászat befejeztével a horgász köteles eltávolítani azt, kivéve a hajózási akadályt nem képező dőlőbóját.

66. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

67. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások és a magántulajdonú vízparti ingatlanok.

 

VI. Az egyesített és összevont területi jegyekre vonatkozó külön előírások

 

68. A MOHOSZ által kiadott országos összevont területi jegyek a területi érvényesség és az egyéb jogosultságok tekintetében csónakos jegynek minősülnek.

69. A HOFESZ és az RDHSZ által kibocsátott összevont területi jegyek a Balatonon parti jegynek minősülnek. 

 

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 

70. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a balatoni területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Felső méretkorlátozás megsértése

Hal jelölése, csonkítása

Darabszám-korlátozás megsértése

1-5 év

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabályszegés

1-3 év, de legalább az eltiltás ideje

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása), vagy a beírt és valós tömeg közötti jelentős eltérés esetén.

1-3 év

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

4 vagy több készség használata

Az áprilisi csónakos tilalom megsértése

1-5 év

A behúzásra feljogosító jegy birtokában őshonos hal megtartása

Behúzós horgászat arra feljogosító jegy nélkül

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés

3 hónap-1 év

Több kirívó szabályszegés esetén a kiszabható eltiltás időtartama összeadódhat!

Ismétlődés: Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.

VIII. Záró rendelkezések

 

71. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

72. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

73. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

 

Siófok, 2024. 01. 10.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket használunk. Adatkezelési tájékoztató