+15°

Lovné miery a doby individuálnej ochrany na Balatone

 

Druh ryby

Doba ind.ochrany

Lovná miera

Šťuka           (nad 75 cm sa smie privlastniť 1 ks)

1.február  - 31.marec

45 cm

Boleň 

1.marec  - 29. apríl

45 cm

Zubáč         (nad 70 cm sa smie privlastniť 1 ks)

1.marec  - 29. apríl

35 cm

Zubáč volžský 

1.marec  - 30. jún

25 cm

Ostriež           (denný limit 2 kg )

1.marec  - 29. apríl

15 cm

Jalec hlavatý

15. apríl - 31. máj

25 cm

Jalec tmavý

15. apríl - 31. máj

20 cm

Nosáľ

15. apríl - 31. máj

20 cm

Šabla krivočiara

15. apríl - 31. máj

20 cm

Podustva 

15. apríl - 31. máj

20 cm

Mrena 

15. apríl - 31. máj

40 cm

Kapor   (Pre kapra platí horná miera 70 cm!)

  2.máj - 31.máj 

35 cm + 70 cm 

Lieň

  2.máj - 15. jún

25 cm

Sumec (doba ind. ochrany sumca sa vzťahuje na všetky veľkosti tohto druhu!!!)

  2.máj - 15. jún

60 cm

Pstruh potočný

2. október - 30. marec 2018

22 cm

Mieň  - zákaz privlastnenia platí celý rok!

 


Hrubo vytlačené miery sa líšia od všeobecne ustanovených lovných  mier!

 

Dĺžkou ryby sa rozumie vzdialenosť od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy.

Doby individuálnej ochrany sa začínajú v prvý deň o 00:00 hod. a končia posledný deň o 24:00 hod. V prípade, že prvý deň vychádza na sobotu alebo deň pracovného pokoja, doba individuálnej ochrany začne platiť nasledujúci pracovný deň. V prípade, že posledný deň doby individuálnej ochrany  vychádza na sobotu, alebo deň pracovného pokoja, doba individuálnej ochrany  sa končí v predchádzajúci pracovný deň.

Na základe hore uvedených, začiatok a koniec dôb individuálnej ochrany sa môžu meniť, termíny uvedené v tabuľke sme prispôsobili aktuálnemu kalendárnemu roku!

Posledná úprava: 9. január 2017, 14:12