+15°

Lovné míry a doby individuální ochrany na Balatonu

 

Druh ryby

Doba ind.ochrany

Lovná míra

Štika           (nad 75 cm se smí přivlastnit 1 ks)

1.února - 31.marec

45 cm

Bolen 

1.březen - 29. duben

45 cm

Candát         (nad 70 cm se smí přivlastnit 1 ks)

1.březen - 29. duben

35 cm

Candát východní

1.březen - 30. červen

25 cm

Okoun              (denný limit 2 kg )

1.březen - 29. duben

15 cm

Jelec tloušť

15.duben - 31. květen

25 cm

Jesen

15.duben - 31. květen

20 cm

Podoustev říční

15.duben - 31. květen

20 cm

Ostrucha křivočará

15.duben - 31. květen

20 cm

Ostroretka stěhovavá 

15.duben - 31. květen

20 cm

Parma obecná 

15.duben - 31. květen

40 cm

Kapr   (Pro kapra platí horná míra 70 cm!)

 2. květen - 31. května

35 cm + 70 cm 

Lín obecný

 2. květen - 15. červen

25 cm

Sumec (doba ind. ochrany sumce se vztahuje na všechny velikosti tohoto druhu!!!)

  2. květen - 15. červen

60 cm

Pstruh potoční

2. října - 30. březen 2018

22 cm

Mník - zákaz přivlastnění platí celý rok!

 


Tučně vytištěné míry se liší od obecně stanovených lovných mír!

 

Délkou ryby se rozumí vzdálenost od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve.

Doby individuální ochrany se začínají v první den v 00:00 hodin. a končí poslední den o 24:00. V případě, že první den vychází na sobotu nebo den pracovního klidu, doba individuální ochrany začne platit následující pracovní den. V případě, že poslední den doby individuální ochrany vychází na sobotu, nebo den pracovního klidu, doba individuální ochrany končí v předchozí pracovní den.

Na základě výše uvedených, začátek a konec dob individuální ochrany se mohou měnit, termíny uvedené v tabulce jsme přizpůsobili aktuálnímu kalendářnímu roku!

Poslední aktualizace: 9. ledna 2017, 14:12