+15°

Balatonský rybársky řád

Platný na všech vodních plochách uvedených v oblastním povolení.

Na Balatonu a jeho vodní soustavě, je oprávněna provádět rybné hospodářství nezisková společnost Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony U.1.) Balatonský sportovní rybáři, se musí kromě platných právních předpisů seznámit is předpisy Balatonského Rybářského Řádu - který je uzpůsoben místním podmínkám av některých otázkách je přísnější, než platné právní předpisy - jsou povinni tento rybářský řád striktně dodržovat.

Neznalost pravidel neomlouvá!

 

Naše pravidla se snaží napomáhat skutečnému cíli sportovního rybolovu: lov ryb sportovním a zejména etickým způsobem, šetrné zacházení s úlovkem, kulturní trávení volného času, zdravý odpočinek. Kromě uvedených, jsme se snažili sestavit takový systém pravidel, který se pokusí najít řešení na časté problémy Balatonských sportovních rybářů a který čestného a sportovního rybáře omezuje v co nejmenší míře. Pevně věříme, že následující pravidla slouží dlouhodobým zájmem Balatonské obsádky ryb, a zároveň i zájmem sportovních rybářů.

 

1.       Lovící je před začátkem lovu povinni seznámit se a během lovu dodržovat zákon CII. z roku 2013, 133/2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, stejně i nařízení balatonského rybářského řádu.

2.       2. Za porušení zákona CII. z roku 2013,133 / 2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, a balatonského rybářského řádu bude v každém případě odebráno povolení k rybolovu!

3.       V případě hrubého nebo opakovaného porušení pravidel, může být dotyčné osobě (sportovnímu rybáři) udělen dlouhodobý zákaz vydání balatonského místního povolení. O porušení pravidel a možných sankcích se můžete informovat na domovské stránce společnosti.

4.       Zakoupením místního povolení, držitel automaticky souhlasí s tím, aby osoba pověřená ochranou ryb a oprávněna provádět kontrolu, o držiteli povolení, během lovu zhotovila fotografie, audio nebo filmový záznam. Se záznamy zhotovenými během kontroly nakládáme v souladu s platnými právními předpisy.

5.       V době od 1. března do 31. března, na celém Balatonu resp. od 1 dubna do 30. dubna na povolených úsecích severního břehu, je ZAKÁZÁNO rybářům lovících z plavidel, přechovávat a lovit na nástražních rybku, část rybky nebo umělou nástrahu, a přivlastnit si následující druhy: bolen, štika, sumec, candát východní, okoun, candát!

6.       V době od 1. dubna do 30. dubna, je lov ryb povolen výhradně z břehu. Lov ryb z plavidel (plachetnice, člun, atd. ...) nebo jiných vhodných prostředků, je v tomto období ZAKÁZÁN! Výjimku zpod tohoto zákazu tvoří dvě níže uvedené pobřežní úseky, na kterých je lov nedravých ryb povolen výhradně v pásmu širokém max. 50 m meraném od okraje pobřežního třtinového porostu, v době od 06:00 do 19:00 hod . Časové termíny označují odchod resp. příjezd do přístavu! Kromě těchto dvou pobřežních úseků, v plavidlech provozovaných na Balatonu, držet resp. převážet nářadí používané při lovu ryb je ZAKÁZÁNO! Obsadit mola, které nejsou spojeny s břehem je povoleno výhradně broděním. Loviteľné pobřežní úseky:

o    Na severním břehu východní kotliny Balatonu: V Balatonkenese od vchodu přístavu rybářského sdružení Peremartoni HE (47 ° 02'21,5 "N; 18 ° 04'15,9" E), v Balatonfüred po ústí potoka Aszőfői- Séd (46 ° 55'55,4 "N; 17 ° 51'36,1" E).

o    Na severním břehu střední a západní kotliny Balatonu: V Örvényes od vchodu přístavu rybářského sdružení Bozsai HE (46 ° 54'39,6 "N; 17 ° 49'45,2" E), v Keszthely od přístavu rybářského sdružení Kőolajipari Sporthorgász Egyesület (46 ° 43'24,3 "N; 17 ° 14'48,2" E), po hraniční bod, který se nachází 150 m jižně.

7.       V době od 15. dubna do 15. června platí všeobecný zákaz rybolovu na úseku Keleti-bozót-csatorna od Bambi-híd (46 ° 44'09.0 "N 17 ° 33'54.1" E), a na Nyugati-övcsatorna od Kéthelyi-híd (46 ° 39'58.8 "N 17 ° 24'49.0" E) v jižně orientovaných (horních) úsecích (včetně Cigány-, Sári- a Határ-külvíz-csatorna). V uvedených úsecích a také na chovné vodní ploše a jejích březích je ZAKÁZÁNO držet resp. převážet nářadí používané při lovu ryb! Na úsecích od uvedených mostů směrem k ústí do Balatonu je v uvedeném období povolen rybolov, přivlastnit si kapra a sumce je zakázáno!

8.       Je zakázáno cíleně lovit ryby které nedosahují lovnou míru (ryby z uvedenou lovnou mírou kterou však dosud nedosáhly) ale také ryby které jsou v době rybolovu hájeny i v případě že jejich rybář po ulovení pustí. Pokud se náhodně opakovaně uloví taková ryba je rybář povinen změnit způsob nebo místo lovu.

9.       V době od 1. listopadu do 31. března, je lov ryb z plavidel (plachetnice, člun, atd. ...) Povolen od 06:00 do 22:00 hod .. Noční lov je ZAKÁZÁN! Na lov ryb z břehu se toto omezení nevztahuje.

10.    Dospělý rybář si denně může přivlastnit max. 5 ks ryb s lovnou mírou, z těchto max. 3 ks mohou být stejného druhu, ale ani z jednoho druhu si nemůže přivlastnit více než 10 kg. Při ulovení jedné ryby vážící více než 10 kg, si ji lovící může přivlastnit, ale lov ryb tohoto druhu v ten den už musí ukončit. Z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru si v jeden den může přivlastnit úlovek v celkové hmotnosti 10 kg.

11.    Držitel mládežnického lístku si denně může přivlastnit 3 ks ryb s lovnou mírou, z nichž max. 2 ks mohou být stejného druhu, ale ani z jednoho druhu si nemůže přivlastnit více než 10 kg. Při ulovení jedné ryby vážící více než 10 kg, si ji lovící může přivlastnit, ale lov ryb tohoto druhu v ten den už musí ukončit. Z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru si v jeden den může přivlastnit úlovek v celkové hmotnosti 5 kg.

12.    Držitel dětského lístku může lovit s jedním prutem a libovolnou technikou (na těžko, plavaná, přívlač atd. ...), Přičemž z ryb se stanovenou lovnou mírou si může přivlastnit denně 1 ks ryby a z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru, si v jeden den může ponechat úlovek v celkové hmotnosti 3 kg.

13.    Dospělý rybář, který je držitelem ročního místního povolení, si v průběhu roku může přivlastnit spolu 100 ks, držitel mládežnického povolení 50 ks a držitel dětského povolení 20 ks ryb se stanovenou lovnou mírou. Po dosažení kvóty je možnost pořídit si, druhé místní povolení za zvýšenou cenu. Třetí povolení se již nevydává!

14.    Držitel 24 hodinového lístku si může přivlastnit takové množství ryb, jaké je zákonem stanoveno na jeden den!

15.    Držitel 72 hodinového lístku si může přivlastnit takové množství ryb, jaké je zákonem stanovena na tři dny!

16.    Lov ryb z plavidla, které je podle plavebních předpisů definováno jako malá loď, resp. je zařazené do vyšší kategorie (má přiděleno evidenční číslo) je povolen výhradně po zakoupení obecného místního oprávnění. Držitel ročního pobřežního povolení má možnost zakoupit si doplňující obecný denní lístek.

17.    Na rozdíl od lovných měr stanovených v zákoně CII. z roku 2013 a nařízení ministerstva rozvoje venkova č. 133/2013. (XII. 29.) na Balatonu a jeho vodní soustavě, v případě uvedených druhů jsou platné následující lovné míry: kapr 35 cm, candát 35 cm, bolen 45 cm, štika 45 cm. Sumec je v době individuální ochrany - bez ohledu na velikost - chráněný obecně!

18.    ZAKAZUJE se přivlastnit si kapra jehož délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm! Takového kapra je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

19.    Rybář si v jednom kalendářním dni smí přivlastnit 1 ks candáta jehož délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm. Ostatní ulovené candáty jejichž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

20.    Rybář si v jednom kalendářním dni smí přivlastnit 1 ks štiky jejíž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 75 cm. Ostatní ulovené štiky jejichž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 75 cm je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

21.    Lovná míra okouna je 15 cm, lovící si smí denně přivlastnit 2 kg tohoto druhu. (Okoun se do roční kvóty nezapočítává. Do denního limitu 10 kg jiných ryb se započítává.)

22.    Přivlastnit si mníka uloveného v Balatonu a jeho vodní soustavě je ZAKÁZÁNO!

23.    Lovit na živou nebo mrtvou rybku se smí jen na Jednoháčky! Při této metodě je lov na dvoj a trojháček z důvodu ochrany podmierečných ryb ZAKÁZÁN!

24.    Na malém Balatonu, v jeden den je možné si přivlastnit jediný kus dravé ryby (bolen, štika, sumec, candát, candát východní).

25.    Ulovenou rybu, která má stanovenou lovnou míru a kterou si lovící hodlá přivlastnit, je třeba ještě na břehu vody rychle a šetrně usmrtit. Převážení živé ryby je ZAKÁZÁNO!

26.    Trolling (vláčení nástrahy za jedoucím člunem) je povoleno na jeden prut, který lovící drží v rukou.

27.    Výměna nebo pozdější puštění ulovené a přechovávání ryby (v síťce, na laně atd.) Je zakázáno! Rybu, kterou si lovící neplánuje přivlastnit, musí po ulovení čím dříve pustit na svobodu.

28.    Prodej nebo výměna (hospodářského charakteru) úlovku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

29.    Lovící na břehu vody svůj úlovek nesmí darovat! Ryby které si chce ponechat musí umístit ve svém přechovávač přípravku (síťka, sak, konev, spona, atd). ZAKAZUJE se také odvoz úlovků z lovného místa před ukončením lovu jinými osobami.

30.    V případě lovu který trvá více dní smí rybář současně přechovávat na lovném místě nebo v plavidle které používá k rybolovu maximální množství úlovků odpovídajících podle platného rybářského řádu 2 kalendářním dnem (například: maximálně 6 ks candáta) pokud tyto ryby ulovil dodržením denních kvót a má jejich řádně zapsané ve svém úlovkovom deníku.

31.    Je ZAKÁZÁNO použít na přechovávání ryb použít kovové výrobky (drátěná síť, kovová klec, atd.)!

32.    Lov zavážením je možné provádět výhradně po zakoupení ročního obecného místního povolení, týdenní nebo třídenního místního povolení opravňujícího vykonávat lov zavážením v souladu s rybářským řádem upravujícím pravidla tohoto způsobu lovu, který je publikován jako příloha zmíněných povolení resp. na naší domovské stránce (www.balatonihal.hu). Porušení těchto pravidel je považováno za porušení rybářského pořádku! Za zavážení se považuje způsob lovu, během kterého lovící, koncovou sestavu na lovné místo dopraví pomocí prostředku (např. Člun, Zavážecí loďka, jiné povolené plavidlo) Brodíc nebo plovouc ve vodě bez nahazování tak, že následně na záběr čeká na břehu resp. na molu, které je spojeno s břehem. Za zavážení se považuje i lov ryb během kterého, lovící před nahozením montáže Zábrodí na určitou vzdálenost. Pokud je průměrná hloubka Balatonu nad 80 cm (www.hydroinfo.hu).

33.    Ponechat nahozené udice bez dozoru nebo pověřit jejich střežením jinou osobu je ZAKÁZÁNO! V případě lovu zavážením, je výbava lovícího považováno za střeženou (je pod dozorem) - za předpokladu, že lovící disponuje vyhovujícími elektronickými signalizátory záběru - i v následujících případech:

a) lovící se zdržuje v okruhu 50 m od svého náčiní na vyznačeném lovném místě.

b) lovící se zdržuje na volné vodě, přičemž buď právě zdolává rybu, pouští ulovenou rybu, nebo zakrmit označené místo.

34.   Je ZAKÁZÁNO používat zavážecí loďku! Kromě rybáře s platným zavážecím povolením a registrací.

35.   Lov ryb ve dnech vysazování ryb, ve vzdálenosti 200 m od místa vysazování je ZAKÁZÁN!

36.   V noci a za snížené viditelnosti je osvětlení lovného místa, mola a ukotveného plavidla používaného při lovu, z každé strany viditelným způsobem - povinné!

37.   Je zakázáno obsekávát a ničit vodní a pobřežní rostliny, a také narušit a poškodit stavby sloužící k ochraně břehů!

38.   Zpracovat úlovek na lovném místě nebo plavidle do ukončení lovu je ZAKÁZÁNO!

39.   Je zakázáno začít nebo pokračovat lov ryb na znečištěném lovném místě. Po ukončení lovu musí být lovné místo očištěné!

40.   Vytváření obsazených lovných míst je ZAKÁZÁNO, výjimku tvoří vodní stanoviště disponující platným povolením a pozemky v soukromém vlastnictví!

 

Rybářský řád nabyl účinnosti 2. ledna 2017.