+15°

Představení společnosti Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

Společnost Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vznikla 25. srpna. 2009 jako právní nástupce společnosti Balatoni Halászati Zrt. (Která byla jednou z nejstarších agrohospodárskych podniků v Maďarsku). Naše nová společnost vznikla odloučením od uvedeného podniku, v důsledku čehož, za našeho právního předchůdce považujeme akciovou společnost Balaton Halászati Részvénytársaság, někdejší státní podnik Balatoni Halgazdaság resp. akciovou společnost Balatoni Halászati Rt.

100% vlastníkem společnosti Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. je Maďarská republika. Vlastnická práva spravuje Maďarská národní správa prostředků (MNV Zrt.). Maďarská národní správa prostředků, vedení společnosti, v rámci smlouvy o výkonu správy odevzdala Národnímu Parku (Balaton-felvidéki Nemzeti Park), který tak disponuje se zakladatelskými právy.

Hlavním úkolem naší společnosti je uskutečnění rybohospodárstva ekologického aspektu na Balatonu. Prvořadým cílem je rekonstrukce rybohospodárstva takovou formou, která z druhů ryb, cenných pro sportovní rybolov - vedle zlepšující se kvalitě vody - zajišťuje optimální množství úlovků, nehrozí se zánikem pestrobarevnosti rybí fauny a zajistí ochranu přírodních hodnot jakož i podmínky kvalitního turismu.

 

Nejdůležitější činnosti naší společnosti jsou následující:

 

• Ochrana a rozvoj Balatonské rybí obsádky která je majetkem státu.

• Zachování, ochrana a rozvoj přirozených oblastí tření, obnova životního prostředí.

• Vývoj umělých oblastí tření, zavedení a udržení jejich používání v praxi

• Selektivní a regulační lov na Balatonu a Malém Balatonu

• Plánované vysazování ryb v souladu úřadem schváleným rybohospodárskym plánem

• Hospodářský chov ryb v zájmu vlastní produkce ryb vysazovaných do Balatonu

• Výdej povolení k rybolovu, rybaření

• Aktivní účast na rozvoji rybářské turistiky

• Výkon kontrolní činnosti v zájmu ochrany Balatonské obsádky ryb

• Odstranění následků přirozeného (jarního) úhynu ryb, sběr uhynulých ryb

• Zachování a rozmnožování původní Balatonské formy kapra "Balatoni sudárponty"

• Co nejúčinnější ochrana před kormoránům velkým (Phalacrocorax carbo).